Do tej pory W ramach zadania 1 realizowanego projektu udało się wykonać następujące prace:

– Zrealizowano etap 1 zadania: (Roboty przygotowawcze tj.: ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi; wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych w tym także poza granicami posesji; wykonanie zabezpieczeń przejść i przejazdów w zasięgu robót rozbiórkowych oraz stref niebezpiecznych; wykonanie niezbędnych obiektów zaplecza budowy; wyznaczenie składowiska materiałów rozbiórkowych, dróg komunikacyjnych i postojowych dla sprzętu budowlanego);

– Zrealizowano etap 2 zadania: (Roboty rozbiórkowe, tj.: rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł; rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z desek; rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku; rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku; rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku);

– Zrealizowano etap 3 zadania: (Roboty instalacyjno-budowlane (prace ziemne: tj.: pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny; roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; zasypywanie wykopów spycharkami);

– Zrealizowano część etapu 4: (Roboty instalacyjno-budowlane: konstrukcje nośne, tj.: postawienie konstrukcji nośnych (betonowych, żelbetowych, murowych) – zakup materiałów); wykonanie płyt fundamentowych w nowoprojektowanych częściach budynku (Pn oraz Pd) wraz z robotami towarzyszącymi; izolację przeciw wilgociową oraz izolację cieplną istniejących ław fundamentowych oraz zewnętrznych ścian piwnicy, które wykonane będą z zastosowaniem technologii natrysku piany poliuretanowej (ściana zachodnia) wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Do tej pory w ramach projektu wydatkowano już 866 084,57 zł brutto co stanowi 704 133,79 zł wydatków kwalifikowalnych.

 

Prace przebiegają bezproblemowo, zgodnie z harmonogramem.

Poprzedni

Następny

Skip to content