Blog

Podsumowanie

Zadanie 1 Realizacja inwestycji początkowej: realizacja usług budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało zrealizowane, sfinansowane i rozliczone w 100% Prace budowlane przebiegły zgodnie z kosztorysem budowlanym uzupełnione o prace dodatkowe. Zaplanowane działania do realizacji zakresie, tj.: 1)Prace rozbiórkowe i przygotowawcze 2)Roboty instalacyjno-budowlane: prace ziemne 3)Roboty instalacyjno-budowlane: konstrukcje nośne (betonowe, żelbetowe, murowe), fundamenty, podłoża i posadzki, tynki i malatura, okładziny […]

XII 2023

Koniec roku oznaczał okres wytężonej pracy przy finalizacji zadań. Wszelkie prace i działania przebiegały zgodnie z harmonogramem i bez przeszkód. W okresie do końca Grudnia 2023 udało się w pełni zrealizować zadania związane z zakupem sprzętów diagnostycznych, rehabilitacyjnych, tekstyliów oraz elementów wyposażenia.  Niniejszym zrealizowano dostawę 100% środków trwałych na które zawarte zostały umowy dostawy w […]

IX 2023

Do końca Września 2023 postęp projektu przebiegał według harmonogramu bez opóźnień. W niniejszym okresie odbyły się dostawy wyposażenia zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami. Zakończono prace związane z opracowaniem i wykonaniem prototypu oprogramowania aplikacji mobilnej, wykonanie platformy IT oraz subskrypcją systemu. Wykonano prace związane ze stabilizacją środowiska systemu, optymalizacją infrastruktury pod kątem dostosowania zasięgów oraz […]

VII 2023

W pierwszej połowie lata do końca Lipca 2023 prace były wykonywane według harmonogramu bez przeszkód. Stan prac budowlanych na koniec Lipca 2023: – zakończenie prac związanych z montażem stolarki wewnętrznej – zakończenie prac ślusarskich – zakończenie prac związanych z montażem windy osobowej – zakończenie prac związanych z montażem windy handlowej – prace związanych z montażem […]

V 2023

W okresie wiosennym do końca Maja 2023 prace trwały nieprzerwanie bez zakłóceń. Stan prac budowlanych na koniec Maja 2023: – kontynuacja prac związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku – kontynuacja prac związanych z wykonaniem okładzin ścian, sufitów i malatury w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku – wykonania prac związanych z […]

III 2023

W pierwszym kwartale 2023 projekt przebiega według planu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie odnotowuje się problemów ani opóźnień. Stan prac budowlanych na Marzec 2023: – Zakończenia prac zawiązanych z wykonaniem posadzew istniejącej oraz nowopowstałej części budynku – Zakończenia montażu ścianek działowych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku – Wykonania prac związanych z montażem windy – […]

XII 2022

Realizacja projektu przebiega pomyśle, zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami. Nie odnotowuje się problemów ani opóźnień. Stan prac budowlanych na koniec roku 2022 został zrealizowany do momentu: – wykonania posadzek w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku; – montażu sufitu podwieszanego oraz ścianek działowych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku; – prac montażowych elewacji; – wykonania […]

VIII 2022

Letni okres od czerwca do sierpnia 2022 r. okazał się bardzo ważnym dla realizowanego projektu! Udało się wykonać wiele inwestycji na placu budowy, a także odnieść sukcesy kolejnych zadania projektu o czym poniżej. Zadanie 1 – część budowlana Zakres wykonanych prac z etapu 4 w okresie 06-08.2022 dotyczył: – Wykonania słupów żelbetowych na kondygnacji „0”, […]

V 2022

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 maja 2022 r., w ramach projektu udało się już zrealizować w: Zadaniu 1: – Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami nad kondygnacją „+1” w istniejącej części; – Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej); – Wykonanie konstrukcji dachu – zakup części materiałów do wykonania elementów […]

XII 2021

W okresie listopad-grudzień 2021 r. w ramach projektu zrealizowane kolejne prace w ramach zadania 1 dedykowanego usłudze budowlanej i wykończeniowej, gdzie w ramach etapu 4 wykonano następujące prace: – Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami i nadciągami nad kondygnacją „-1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd). – Wykonanie schodów żelbetowych pomiędzy kondygnacją „-1” a „0” w […]

Ostatnie prace

Skip to content