XII 2022

Realizacja projektu przebiega pomyśle, zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami. Nie odnotowuje się problemów ani opóźnień. Stan prac budowlanych na koniec roku 2022 został zrealizowany do momentu: – wykonania posadzek w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku; – montażu sufitu podwieszanego oraz ścianek działowych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku; – prac montażowych elewacji; – wykonania […]

VIII 2022

Letni okres od czerwca do sierpnia 2022 r. okazał się bardzo ważnym dla realizowanego projektu! Udało się wykonać wiele inwestycji na placu budowy, a także odnieść sukcesy kolejnych zadania projektu o czym poniżej. Zadanie 1 – część budowlana Zakres wykonanych prac z etapu 4 w okresie 06-08.2022 dotyczył: – Wykonania słupów żelbetowych na kondygnacji „0”, […]

V 2022

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 maja 2022 r., w ramach projektu udało się już zrealizować w: Zadaniu 1: – Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami nad kondygnacją „+1” w istniejącej części; – Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej); – Wykonanie konstrukcji dachu – zakup części materiałów do wykonania elementów […]

XII 2021

W okresie listopad-grudzień 2021 r. w ramach projektu zrealizowane kolejne prace w ramach zadania 1 dedykowanego usłudze budowlanej i wykończeniowej, gdzie w ramach etapu 4 wykonano następujące prace: – Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami i nadciągami nad kondygnacją „-1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd). – Wykonanie schodów żelbetowych pomiędzy kondygnacją „-1” a „0” w […]

Skip to content