W pierwszym kwartale 2023 projekt przebiega według planu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie odnotowuje się problemów ani opóźnień.

Stan prac budowlanych na Marzec 2023:

– Zakończenia prac zawiązanych z wykonaniem posadzew istniejącej oraz nowopowstałej części budynku
– Zakończenia montażu ścianek działowych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku
– Wykonania prac związanych z montażem windy – przygotowania szybu windowego
– Kontynuacji prac związanych z wykonaniem instalacji C.O. oraz wody użytkowej w istniejącej oraz
nowopowstałej części budynku na kondygnacjach 1 oraz +2
– kontynuacji prac związanych z instalacja wentylacji oraz klimatyzacji
– Rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku
– rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem okładzin ścian, sufitów i malatury w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku
– Wykonania prac związanych z montażem windy – wykonanie wzmocnienia podbudowy szybu
– Kontynuacji prac związanych z wykonaniem instalacji C.O. oraz wody użytkowej w istniejącej oraz
nowopowstałej części budynku na kondygnacjach -1 oraz 0
– kontynuacji prac związanych z instalacją wentylacji oraz klimatyzacji – dostawa central wentylacyjnych

Poprzedni

Następny

Skip to content