Do końca Września 2023 postęp projektu przebiegał według harmonogramu bez opóźnień.

W niniejszym okresie odbyły się dostawy wyposażenia zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami. Zakończono prace związane z opracowaniem i wykonaniem prototypu oprogramowania aplikacji mobilnej, wykonanie platformy IT oraz subskrypcją systemu. Wykonano prace związane ze stabilizacją środowiska systemu, optymalizacją infrastruktury pod kątem dostosowania zasięgów oraz eliminacji potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w obrębie działania systemu.

Poprzedni

Następny

Skip to content