Zadanie 1

Realizacja inwestycji początkowej: realizacja usług budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Zadanie zostało zrealizowane, sfinansowane i rozliczone w 100%

Prace budowlane przebiegły zgodnie z
kosztorysem budowlanym uzupełnione o prace dodatkowe.

Zaplanowane działania do realizacji zakresie, tj.:
1)Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
2)Roboty instalacyjno-budowlane: prace ziemne
3)Roboty instalacyjno-budowlane: konstrukcje nośne (betonowe, żelbetowe, murowe), fundamenty, podłoża i
posadzki, tynki i malatura, okładziny ścian, sufitów, podwieszenie sufitów
4)Roboty instalacyjno-budowlane: stolarka, ślusarka, elewacje
5)Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacja co, kotłownia, instalacje
wodno-kanalizacyjne
6)Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne

zostały zakończone pomyślnie w lipcu 2023. Całość prac budowlanych trwała dwa lata.

Zadanie 2

Realizacja inwestycji początkowej: nabycie nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia usługi.

Zadanie zostało zrealizowane, sfinansowane i rozliczone w 100%. Dokonano zakupu wszystkich zaplanowanych środków trwałych do wyposażenia inwestycji w podziale na:

– meble pokojowe (łóżka, szafy, stoliki, krzesła, fotele, wieszaki z lustrami)

– wyposażenie lobby (lada recepcyjna, stoliki, fotele)

– meble medyczne (łóżka medyczne, stoliki medyczne, szafy na dokumenty, biurka),

– akcesoria (warnik, kosze na śmieci),

– sprzęt rtv i audio (telewizory, sprzęt nagłaśniający, podest sceniczny),

– tekstylia (rolety, materace, poduszki, narzuty,

– sprzęt rehabilitacyjny (Aparat do terapii falami uderzeniowymi, Aparat do elektroterapii, Aparat do magnetoterapii, Diatermia, Aparat do ultradźwięków, Aparat do laseroterapii, Światłolecznictwo – typu Bioptron MedAll, Światłolecznictwo–typu sollux V5.0, Aparat do krioterapii, Hydroterapia: Wirówka do stóp i podudzi, Hydroterapia: wirówka kończyn górnych WKG, Hydroterapia, wanna do masażu podwodnego, Kinezyterapia: kabina rehabilitacyjna wraz z osprzętem tzw.UGUL),

– sprzęt diagnostyczny (Ciśnieniomierz profesjonalny, Glukometr, Pulsoksymetr, Spirometr, Waga z pomiarem tkanek, Termometr),

– biurowe urządzenia IT (komputery wraz z oprogramowaniem, monitory, drukarki, serwer, akcesoria komputerowe)

– beacony

– opaski telemedyczne.

Wszystkie zakupy użytkowane są przez Beneficjenta i Grupę Docelową – pensjonariuszy i pracowników w miejscu Inwestycji.

Zadanie 3

Realizacja inwestycji początkowej: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji

Zadanie zrealizowane, sfinansowane i rozliczone w 100%.

Pozyskanie licencji zakończono, a jego przebieg odbywał się niezakłócenie i nieprzerwanie zgodnie z umową.

Pozyskano licencję na oprogramowanie na platformę telemedyczną. Zakres udzielanej licencji przewidywał udostępnienie zakresu następujących funkcjonalności, wynikających z możliwości oferujących przez oprogramowanie, przycisk SOS – dostosowany do seniorów niedowidzących i niewidomych – oznaczony alfabetem Braille`a, lokalizacja użytkownika opaski, komunikaty głosowe, krokomierz, przypomnienie o konieczności zażycia leków itd.
Zakres licencji dotyczący platformy: aplikacja na urządzenia mobilne korzystające z systemu Android i iOS. Dzięki aplikacji na telefon opiekun, rodzina jest w stanie odbierać informacje generowane przez opaskę. Platforma – specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające m.in. komunikację: rejestracje każdego alertu SOS w ramach zgłoszenia, zarządzanie zgłoszeniami, sprawdzanie czasu obsługi danego zgłoszenia, przypisywanie zgłoszeń do poszczególnych osób, monitoring i raportowanie – dostęp do statystyk. Wybrane uprawnienia konta administracyjnego:
a)Zarządzanie kontami
b) Harmonogram czasu pracy
c) Przypisywanie wybranych użytkowników
d) Dostęp do raportów
e) Wgląd w historie zdarzeń
f) Całodobowy dostęp do analizy i historii danych gromadzonych na platformie.
Wybrane uprawnienia kont opiekuńczych:
a) Harmonogram pracy wraz z analityką danych podopiecznych;
b)Wgląd w dane pomiarowe, informacje alarmowe przypisanych podopiecznych;
c) Szybki dostęp do podstawowych danych wraz z ostatnimi aktywnościami podopiecznych;
d)Zdalny monitoring sprawności urządzenia dla poszczególnych użytkowników;
e) Całodobowa obsługa alarmów z opaski;
Wybrane uprawnienia kont użytkowników:
a) Wgląd w swoją historię pomiarową;

Zadanie 4

Realizacja prac rozwojowych

Zadanie zostało zrealizowane, sfinansowane i rozliczono w 100%

Przeprowadzono prace rozwojowe, niezbędne do opracowania przedmiotu projektu, tj.:
Etap 1: Zaprojektowanie części elektronicznej instalacji: opracowanie dokumentacji technicznej prototypu, w tym planu instalacji beaconów. Wytworzone na tym etapie rezultaty zostaną wykorzystane do prac prototypowych, opracowania oprogramowania i praktycznych testów.
Etap 2: Opracowanie i instalacja schematu elektrycznego – teletechnika: opracowanie schematu elektrycznego w celu zdefiniowania połączenia pomiędzy wszystkimi użytymi podzespołami a także sposób ich zasilania.
Etap 3: Opracowanie i wykonanie prototypu instalacji nawigacyjnej: w celu opracowania oprogramowania, instalacji i testowania w warunkach rzeczywistych zostanie wykonany prototyp, który umożliwi również weryfikację zrealizowania założeń oraz współdziałania części elektronicznej z systemem. Rezultatem zadania będzie prototyp instalacji i urządzenia. Pozwoli on na praktyczne przeprowadzenie testów produktu, a także na opracowanie oprogramowania i jego bieżące testowanie.
Etap 4: Opracowanie i wykonanie prototypu oprogramowania aplikacji mobilnej, wykonanie platformy IT i subskrypcja systemu: aplikacja mobilna pozwoli odbierać komunikaty wysyłane i wyświetlane przez system.

Etap 5: Walidacja i optymalizacji systemu w tym testy na użytkownikach końcowych i modyfikacje oprogramowania.
Etap ten obejmie sprawdzenie, czy założenia projektowe zostały spełnione. Przeprowadzone zostaną praktyczne testy z wykorzystaniem prototypu oraz aplikacji mobilnej. Sprawdzone zostaną wszystkie funkcjonalności jakie mają być oferowane przez produkt w celu określenia czy zostały zaimplementowane i działają prawidłowo. Wykonane zostały także testy długoterminowe badające stabilność systemu, odporność na błędy mogące mieć miejsce w rzeczywistym otoczeniu (zakłócenia elektromagnetyczne, utrata zasięgu, etc.). Po wykryciu możliwości ulepszenia produktu lub stwierdzeniu błędów w funkcjonowaniu wykonane zostaną stosowne poprawki. Rezultatem zadania jest końcowy raport obrazujący stan zgodności urządzenia i oprogramowania z założeniami.
Etap 6: Ostateczna walidacja i optymalizacja systemu oraz rozpoczęcie świadczenia usługi.

Prowadzono współpracę BR z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Ponadto,

– prowadzono przyjętą w Planie Komunikacji strategię komunikacyjną.

-przygotowano tablicę informacyjną usytuowaną cały czas w miejscu inwestycji Beneficjenta tj. na placu budowy przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu, która po zakończeniu inwestycji zostanie zastąpiona tablicą pamiątkową.

– znakowano informacją o realizacji projektu biuro Beneficjenta

– dokumenty dotyczące projektu zawierają stosowne oznaczenia i informacje i finansowaniu projektu

– archiwizacja dokumentów przebiega w sposób należyty w oznaczonych i zamykanych szafach, usytuowanych w zamykanych pomieszczeniach

– prowadzono i aktualizowano (w języku polskim i w języku angielskim) utworzoną na potrzeby projektu stronę internetową tj.: https://dev.stbpo.com/ z odesłaniem do strony firmowej Beneficjenta tj.: https://stbpo.com/ Strona www prowadzona jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych, a także ze standardem WCAG na poziomie 2.1 (AA) z zastosowaniem języka łatwego do czytania i zrozumienia.

Zapewniona została możliwość zwiększenia/odwrócenia kontrastu, powiększenia czcionki lub zmiany koloru.

– utworzono także stronę internetową dedykowaną samej inwestycji, której nadano nazwę Dom Seniora – Centrum Telemedyczne ALTRU: https://altru.pl/

– prowadzony profil ALTRU na portalu społecznościowym Facebook

– stosuje się obligatoryjne zapisy informujące o współfinansowaniu projektu z zastosowaniem właściwego ologowania na generowanych w ramach projektu dokumentach.

– podczas rozmów z wykonawcami prac, odbiorcami projektu, współpracownikami i klientami, iinformowano  o realizacji projektu i jego współfinansowaniu.

– w dniach 26-27 września 2022 r. odbyła się wizyta monitoringowa projektu na zlecenie PARP w biurze Beneficjenta oraz w miejscu inwestycji, w wyniku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzonym projekcie.

– opracowano projekt i wykonano roll’up oraz ulotki, które przyczyniały się do promowania projektu, np. podczas:

– Targów Rehabilitacji i Fizjoterapii w terminie 7-9 grudnia 2022 na Ptak Warsaw

Expo – na których Beneficjent był wystawcą,

– Konferencji pn „Innowacyjna Telemedycyna w Opiece Senioralnej”, której I Edycje zorganizował Beneficjent w terminie 1 lutego 2023 w Przemyślu.

– Podczas Pierwszej Konferencji odbyło sie wystąpienie profesora AGH w obrębie niezbędności współczesnej innowacji oraz organizatora. Po konferencji odbył się panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi w obrębie branży oraz innymi uczestnikami konferencji.

– w dniu 9 maja 2023 w siedzibie AGH, gdzie odbyła się Druga Konferencja projektu pn. „Zastosowanie telemedycyny w nowoczesnej opiece senioralnej”, na której obecni byli przedstawiciele nauki, studenci oraz zaproszeni goście.

– w dniu 25 wrzesnia 2023, kiedy wzięto udział w Polsko-Niemieckiej konferencji w Niemczech nt. Infrasound and Well-being: A Study of Wind Turbine Impact, na którą Beneficjent został zakwalifikowany celem promocji projektu oraz świadczenia innowacyjnych usług telemedycyny osób starszych. Na konferencji omawiamy sposoby monitorowania osób w kontrolowanych warunkach z użyciem systemu wdrażanego przez SourceTech. Firma uczestniczy w badaniach AGH m.in. poprzez udostępnienie rozproszonego systemu do akwizycji danych (beacony) oraz poprzez dostęp do testowanych osób – https://acoustics.org.pl/konferencje/osa2023/#prezentacje ( s.44)

– w dniach 27-29 września 2023, kiedy to wzięto udział w targach pn. MIĘDZYNARODOWE TARGI MEDYCZNE – WARSAW MEDICAL EXPO w Ptak Warsaw Expo, na których Beneficjent był wystawcą, dzięki czemu zaprezentowano założenia projektu, zaproszono uczestników do korzystania z usług powstałego obiektu opieki telemedycznej oraz poinformowano o jego współfinansowaniu.

–  podczas seminarium w woj. podkarpackim

– podczas seminarium w woj. małopolskim

-Ponadto, odbyła sie publikacja naukowa na łamach Akademii Górniczo-Hutnicznej wydziału Mechaniki i Wibroakustyki dostępna pod adresem: https://kmiw.agh.edu.pl/

-przeprowadzono Badanie Ewaluacyjne, którego celem była ocena dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych. Wynik badania stanowił odpowiedź w zakresie poprawności przyjęcia metod komunikacyjnych dotarcia do potencjalnych odbiorców. Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi miernikowych w ujęciu komunikacji dla idei projektu zarówno w obszarze samej inwestycji budowlanej, zastosowanej w niej innowacji oraz źródła finansowania z Mechanizmu Norweskiego w miejscu realizacji projektu. W wyniku badania ewaluacyjnego sporządzono Raport oraz Prezentację multimedialną.

-W dniu 28 grudnia 2023 r. w nowopowstałym Domu Opieki Senioralnej „Altru” odbyło się spotkanie zamykające projekt, podczas którego obecna była kadra projektowa w składzie: Bohdan Drzymała, Martyna Kozieł oraz nowozatrudniony 20 osobowy personel menedżerski, opiekuńczy nad pensjonariuszami oraz salowych.

Podczas spotkania podsumowane zostały wyniki prac w ujęciu wydatkowania otrzymanej dotacji oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników. Przy realizacji projektu nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, w ślad za czym nie zdiagnozowano ryzyk dalszych etapów pracy. Podsumowanie projektu skupiało na sobie wskazanie faktu osiągnięcia celu projektu poprzez wzrost konkurencyjności i wzmocnienie potencjału firmy, poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologię monitorowania funkcji życiowych (opracowaną w ramach realizacji prac B+R), z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT. W wyniki realizacji projektu opracowano i wprowadzono

na rynek innowacyjne usługi oparte o technologię monitorowania funkcji życiowych (opracowaną w ramach realizacji prac B+R), z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT. Opracowana technologia przyczyni się do poprawy jakości życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych. W celu wdrożenia usługi Wnioskodawca uruchomił nowoczesny dom opieki senioralnej wyposażony w systemy telemedyczne, telemetryczne i informatyczne, co w efekcie przyczyniło się do dywersyfikacji przedsiębiorstwa.

Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację nw. działań:

1)Realizacja inwestycji początkowej: realizacja robót budowlanych.

2)Realizacja inwestycji początkowej: nabycie nowych środków trwałych.

3)Realizacja inwestycji początkowej: nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

4)Realizacja prac rozwojowych w tym: projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych przed wdrożeniem do użytkowania oraz testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowej usługi.

Istotne było wskazanie daty 30 listopada 2023 r. jako pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przemyślu.

Podczas spotkania zamykającego zaprezentowano wyniki prac ewaluacyjnych, których scenariusz stanowi załącznik do niniejszego podsumowania.

Niniejszym podziękowano całemu zespołowi projektowemu za owocną współpracę, zamykając projekt i rozpoczynając tym samym trwałość projektu.

-Do tej pory miejsce inwestycji lokalizowane było numerem działki przy ulicy Leszczyńskiego, jednak udało się uzyskać numer porządkowy budynku, gdzie pełnym adresem jest ul. Leszczyńskiego 23 w Przemysłu.

Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie w dniu 30 listopada 2023 r.

W grudniu 2023 r. dokonano zatrudniania personelu Domu Opieki i przyjęto pierwszych pensjonariuszy.

 

Skip to content