XI 2021

Do tej pory W ramach zadania 1 realizowanego projektu udało się wykonać następujące prace: – Zrealizowano etap 1 zadania: (Roboty przygotowawcze tj.: ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi; wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych w tym także poza granicami posesji; wykonanie zabezpieczeń przejść i przejazdów w zasięgu robót rozbiórkowych oraz stref niebezpiecznych; wykonanie niezbędnych obiektów […]

Skip to content