Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 maja 2022 r., w ramach projektu udało się już zrealizować w:

Zadaniu 1:
– Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami nad kondygnacją „+1” w istniejącej części;

– Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej);
– Wykonanie konstrukcji dachu – zakup części materiałów do wykonania elementów konstrukcji nośnych dachu.
– Wykonanie płyty fundamentowej w nowoprojektowanej części budynku (Wschodniej);

– Wykonanie ścian żelbetowych kondygnacji -1 w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej);
– Wykonanie stropu żelbetowego nad kondygnacją -1 w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej);
– Wykonanie słupów żelbetowych oraz ścian murowanych kondygnacji +2 nad istniejącą częścią budynku;
– Częściowe wykonanie instalacji kanalizacji w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej) na kondygnacji -1

Zadaniu 2:

Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowań ofertowych zgodnie z harmonogramem projektu.

Zadaniu 3:

Podpisana została umowa z firmą SiDLY Sp. zoo z siedzibą w Warszawie na dostarczenie licencji do systemu telemedycznego.

Zadaniu 4:

W dniu 23/05/2022 opublikowane zostało ogłoszenie nr wew. 01/02/FN-UE/2022 o zamówieniu na Realizację prac rozwojowych,
określonych w zadaniu nr 4. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tzw. Ted dostępnym pod linkiem:
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6309034 Ogłoszenie otrzymało numer urzędowy: Notice number in the OJ
S: 2022/S 099-274200. Na dzień publikacji ogłoszenia termin składania ofert określono do dnia 05.07.2022 r. do godz. 12:00 r., zaś
otwarcie ofert ma się odbyć w dniu w dniu 05.07.2022 r. o godz. 13:00 r. Dokumentacja przetargowa umieszczona została do
pobrania na stronie projektowej Beneficjenta tj. https://dev.stbpo.com/ w zakładce „Zamówienia publiczne”.

 

 

 

  

Poprzedni

Następny

Skip to content