Letni okres od czerwca do sierpnia 2022 r. okazał się bardzo ważnym dla realizowanego projektu! Udało się wykonać wiele inwestycji na placu budowy, a także odnieść sukcesy kolejnych zadania projektu o czym poniżej.

Zadanie 1 – część budowlana
Zakres wykonanych prac z etapu 4 w okresie 06-08.2022 dotyczył:
– Wykonania słupów żelbetowych na kondygnacji „0”, „+1” oraz „+2” w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej)
– Wykonania wieńców żelbetowych kondygnacji „0”, „+1” oraz „+2” w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej)
– Wykonania ścian murowych kondygnacji „)”, „+1” oraz „+2” w nowoprojektowanej części budynku (wschodniej)
– Wykonania nadbudowy szybu windowego w istniejącej części budynku
– Wykonania stropów nad szybem windy w istniejącej części budynku
– Wykonania ścianek murowych na kondygnacji „-1” w istniejącej części budynku
– Rozpoczęcia montażu ścianek działowych w istniejącej części budynku

Zakres wykonanych prac z etapu 5 w okresie 06-08.2022 dotyczył:
– Wykonania części konstrukcji nośnej dachu – wieńca dachowego
– Wykonanie części konstrukcji nośnej dachu – wieńca dachowego
– Wykonanie części konstrukcji nośnej dachu – dźwigary dachowe
– Rozpoczęcie montażu pokrycia dachu
– Rozpoczęcie montażu okien

Zakres wykonanych prac z etapu 6 w okresie 06-08.2022 dotyczył:
– Rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w istniejącej części budynku na kondygnacji „-1”

Zadanie 2 – zakup środków trwałych
Trwają gorące przygotowania do pierwszych zakupów

Zadanie 3 – licencja
Udało się uruchomić świadczenie licencji na platformę telemedyczną od firmy Sidly, która trwa faktycznie od początku sierpnia br. System działa sprawnie i jest używany do prowadzonych prac badawczych z zadania nr 4.

Zadanie 4 – prace badawcze
1 sierpnia okazał się ważnym dniem dla projektu, gdyż tego dnia podpisano umowę z wyłonionym na podstawie przetargu nieograniczonego umieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Wykonawcą zamówienia-firmą MDR Media Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie. Prace rozpoczęto zaraz po podpisu umowy, na które wyniki czekamy z niecierpliwością. Przebieg realizacja zadań przebiega bez zastrzeżeń i opóźnień. Przyjęto szczegółowy harmonogram prac, który realizowany jest prawidłowo. Pierwsze rozliczenia merytoryczne odbędą się we wrześniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni

Następny

Skip to content