W okresie listopad-grudzień 2021 r. w ramach projektu zrealizowane kolejne prace w ramach zadania 1 dedykowanego usłudze budowlanej i wykończeniowej, gdzie w ramach etapu 4 wykonano następujące prace:

– Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągami i nadciągami nad kondygnacją „-1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie schodów żelbetowych pomiędzy kondygnacją „-1” a „0” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie ścian nowoprojektowanych (Pł, pd).

– Wykonanie słupów nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie stropu żelbetowego wraz z podciągani nad kondygnacją „0” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie schodów żelbetowych pomiędzy kondygnacją „0” a „+1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Dostarczenie bloczków z betonu komórkowego na wykonanie ścian murowych konstrukcji „+1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie słupów żelbetowych kondygnacji „+1” w częściach nowoprojektowanych (Pł, Pd).

– Wykonanie izolacji wilgociowych oraz izolacji cieplnych nowoprojektowanych zewnętrznych ścian piwnicy (dobudówka strona Płn i Płd) – wykonanie zostały z zastosowaniem technologii natrysku piany poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z Protokołem Robót Zamiennych z dnia 01.09.2021 r.

Zaś w ramach etapu 6 wykonano:

– Częściowe wykonanie instalacji kanalizacji w części budynku istniejącego na kondygnacji „-1”

 

Do tej pory w ramach projektu wydatkowano już 1 463 523,52 zł brutto co stanowi 1 800 133,94 zł wydatków kwalifikowalnych.

 

 

Poprzedni

Następny

Skip to content