Koniec roku oznaczał okres wytężonej pracy przy finalizacji zadań. Wszelkie prace i działania przebiegały zgodnie z harmonogramem i bez przeszkód. W okresie do końca Grudnia 2023 udało się w pełni zrealizować zadania związane z zakupem sprzętów diagnostycznych, rehabilitacyjnych, tekstyliów oraz elementów wyposażenia.  Niniejszym zrealizowano dostawę 100% środków trwałych na które zawarte zostały umowy dostawy w drodze postępowania zakupowego. Wszystkie zakupu zostały dostarczone i opłacone w całości. W powyższym okresie zakończono prace związane z praktycznym testowaniem systemu, ostateczną walidacją i optymalizacją systemu oraz zgłoszono gotowość do rozpoczęcia świadczenia usługi. Tym samym zadanie uznaje się za w pełni zrealizowane i rozliczone.

Poprzedni

Następny

Skip to content