Realizacja projektu przebiega pomyśle, zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami. Nie odnotowuje się problemów ani opóźnień.
Stan prac budowlanych na koniec roku 2022 został zrealizowany do momentu:
– wykonania posadzek w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku;
– montażu sufitu podwieszanego oraz ścianek działowych w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku;
– prac montażowych elewacji;
– wykonania instalacji C.O. oraz wody użytkowej w istniejącej oraz nowopowstałej części budynku na kondygnacjach 1 oraz +2,
– instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.
Równolegle do prowadzonych prac budowlanych, odbywają się prace rozwojowe we współpracy z jednostką naukową – Akademią Górniczo-Hutniczą, w ramach czego udało się zrealizować:
– dokumentację techniczną;
– prace instalacyjne.
Niezbędnym elementem prowadzenia prac rozwojowych jest korzystanie z licencji na system telemedyczny.
Sukcesywnie realizuje się zakupy środków trwałych z zachowaniem procedury konkurencyjności wybory wykonawców.

 

Poprzedni

Następny

Skip to content